• Sort by:
Hikoki (Hitachi) RH600T Hot Air Gun

Hikoki (Hitachi) RH600T Hot Air Gun

SKU: 186197

RM 180.00
Dewalt 500W Basic Jig Saw (DW349R)

Dewalt 500W Basic Jig Saw (DW349R)

SKU: 166079

RM 262.00
AIR DIESEL CLEANING GUN

AIR DIESEL CLEANING GUN

SKU: 166075

RM 39.90
DeWALT DW862 Tile Cutter

DeWALT DW862 Tile Cutter

SKU: 164384

RM 199.00
Makita 4327M 450W Jigsaw

Makita 4327M 450W Jigsaw

SKU: 164383

RM 244.90
3709 MAKITA WOOD TRIMMER

3709 MAKITA WOOD TRIMMER

SKU: 164382

RM 311.11
MAKITA 3709 TRIMMER 6MM (1/4′)

MAKITA 3709 TRIMMER 6MM (1/4′)

SKU: 164379

RM 373.00
MAKITA LCT204 Cordless Combo Kit

MAKITA LCT204 Cordless Combo Kit

SKU: 164375

RM 695.00
640 DREMEL ROUTER BIT 6.4MM

640 DREMEL ROUTER BIT 6.4MM

SKU: 153100

RM 27.66
FIXTEC 300W MULTI-TOOL CUTTER

FIXTEC 300W MULTI-TOOL CUTTER

SKU: 150390

RM 128.90

Back to top